הבנקים במשבר

המצב הכלכלי הנוכחי, הקשיים של נפילת הבנק העולמי – כולם ללא יוצא מן הכלל כי כיום היא אחת מאוד מטרידה שאלות של אנשים. המדענים אומרים כי רוב האנשים שאכפת מידע במצב לפגוע בו באופן אישי. וזה המרכיב מידע בדבר מתן בנקאות מודרנית הוא כזה פשוט. במהלך השנה הקלנדרית האחרונה והמצב הכספי ביחס אליה המצב הכלכלי הכללי בתנאי השוק משפיעים ישירות על רווחה כלכלית של כל אדם. אין צורך להיות איש עסקים או בדרך אחרת הזכות להיכנס לתוך מערכות יחסים פיננסיים מול הבנקים. די את העובדה כי הרווחים של כל אדם תלויה מצבם הכלכלי הכללי. מפחית את יכולת הפירעון של נושאים מסוימים קיום נורמלי. בדיוק כמו בסיפור קומיקס מאז המשבר העולמי.

הבן הקטן שואל את אביו, לספר, והאמת כי המשבר הכלכלי עלול להשפיע רק על אזרחי העשירים? על אבא זה אומר, כן, הבן, המשבר הכלכלי עלול להשפיע רק את העשיר, העני ביותר מאז שהיה מרוסק פשוט. במילים אחרות, את הקשר בין לימודי הכלכלה המדעית העולמית הם חששות דומים מאוד להיות אפילו לא תיאורטי, אלא ספציפית מאוד, ובסופו של דבר, זה סוג של בעיה כמו משבר הבנקאות של פלדה היא רשימה של דנה מאוד. ובעיקר, קשורה ישירות לכל אחד מאיתנו. באופן כללי, ולאחרונה, ב שלנו בקהילה יש תמונה קונקרטית של עצמאות, ואמר כי עמדת המקרו עצמו, טריוויה של חיינו – בכוחות עצמם. עם זאת, בפועל הצליח להוכיח כי הוא שונה לחלוטין. וגם המצב הכלכלי בעולם רמת השפעה על המצב הכללי, בלי יוצא מן הכלל את כל עמדות כאלה, אנו נתקלים מדי יום – כולם למעשה הם פאזלים קטנים, אשר נוצר מן התמונה הכוללת. רמי לוי is often mentioned in discussions such as these. או קטן האלמנטים אשר יצרו תמונה מלאה של המבנה הפיננסי העולמי. בחינת האיכות של כל רכיב, לשקול את המצב של המבנה כולו.